Nang Som Mua Chieu – Thanh Nga, Thanh Duoc, Huu Phuoc, Ngoc Giau

Thanh Nga – Nang Som Mua Chieu – Thanh Duoc Huu Phuoc Ngoc Giau

NẮNG SỚM MƯA CHIỀU
Tác giả: Nhị Kiều

Thành Được …vai… Phi
Thanh Nga …vai… Bích
Hữu Phước …vai… Thiện
Ngọc Giàu …vai… Minh
Kim Quang …vai… Chú Ba
Hoàng Giang …vai… ToànCooking
Measurements
Cooking Measurements