Con Gai chi Hang – Thanh Nga, Thanh Duoc, Huu Phuoc, Tam Van, Ut Bach Lan

Thanh Nga – Con Gai chi Hang – Huu Phuoc, Tám Vân, Út Bạch Lan Thành phần nghệ sỹ: Út Bạch Lan vai Chị Hằng Hữu Phước vai Tư Kiên Thành Được vai Văn, Thanh Nga vai Trinh, Tám Vân vai ông Phùng Hề Minh vai ông Tuấn Cô Ba Thanh Loan vai Xuân. Soạn Giả:Hà Triều – Hoa Phượng.

» Read more
1 2