La Cua Rung Xanh

Cải lương trọn tuồng trước 1975 – Lá Của Rừng Xanh – Hữu Phước, Út Hiền, Ngọc Hương, Lệ Thuỷ 182 views 15 0 Published on Feb 20, 2016 Chúa Trịnh vì ỷ vào công cán nên lấn quyền vua. Câu chuyện xảy ra từ một chuyện tình của ông Hầu Lê Duy Lễ với nàng Ái Cơ, con gái

» Read more
1 2