Mot Trang Tinh Su – Thanh Nga, Huu Phuoc, Thanh Duoc, Ngoc Giau

Thanh Nga – Mot Trang Tinh Su – Huu Phuoc Thanh Duoc Ngoc Giau
MỘT TRANG TÌNH SỬ
Soạn giả: Hoàng Khâm

Thanh Nga vai Huyền Châu
Hữu Phước vai Hàn Sinh
Thành Được vai Lâm Kỳ
Ngọc Giàu vai Ngọc Bích
Lệ Thủy vai Quyên QuyênCooking
Measurements
Cooking Measurements