Nhạc phim Máu Nhuộm Bến Thượng Hải 1980 (bản Châu Nhuận Phát) – Diệp Lệ Nghi

Nhạc phim Máu Nhuộm Bến Thượng Hải 1980 (bản Châu Nhuận Phát) – Diệp Lệ Nghi Posted by FoodVannet.com 722,879 views 1.2K likes 87 dislike Phim bộ Hồng Kong dài tập Máu Nhuộm Bến Thượng Hải do TVB sản xuất năm 1980 với các diễn viên chính: Châu Nhuận Phát – Hứa Văn Cường Lữ Lương Vỹ – Đinh Lực

» Read more