Ngục Ca (Thơ: Nguyễn Chí Thiện; Nhạc: Phạm Duy)

vì ấu trĩ
ngục sĩ Nguyen Chí Thiện đã cho rằng
chúng ta ấu trĩ, chúng ta thờ ơ, chúng ta u tối, chúng ta muốn an thân
cả nước chúng ta quay về một mối, một mối hận thù, một mối đau thương

Phạm Duy dẫn chương trình Ngục Ca với 13 bài hát sau đây:

 1. Từ Vượn Lên Người, Từ Người Xuống Vượn (Phạm Duy)
 2. Đảng Đầy Tôi (Duy Quang)
 3. Ngày 19 Tháng 5 (Phạm Duy)
 4. Xưa Lý Bạch (Duy Quang hát)
 5. Những Thiếu Nhi Điển Hình Chế Độ (Thái Hiền)
 6. Tôi Có Thể – Vô Địch (Lê Toàn)
 7. Chuyện Vĩ Đại Ai Bi (Thái Hiền)
 8. Thấy Ngay Thủ Phạm (Phạm Duy, Lê Toàn, Duy Quang)
 9. Nước Đổng Trác Điêu Thuyền (Phạm Duy)
 10. Sẽ Có Một Ngày (Duy Quang)
 11. Đôi Mắt Trương Chi (Duy Quang)
 12. Cái Lầm To Thế Kỷ (Duy Quang)
 13. Vì Ấu Trĩ (Duy Quang, Phạm Duy)


Cooking
Measurements
Cooking Measurements