Xa Lo Khong Den – Thanh Nga, Hoai Trung,..

//https://www.youtube.com/watch?v=iqyDitKb4gQ //http://www.youtube.com/watch?v=ZSusjyb12qY Xa lộ Không Đèn, Phim , Diễn viên Thanh Nga, Hoài Trung.. Đạo diễn Hoàng Anh Tuấn,âm nhạc: Y Vân, ca sĩ Phương Dung Diển viên : Thanh Nga, ca sĩ Hoài Trung, Cố NSND Năm Châu, cố nghệ sĩ Túy Hoa, cố nghệ sĩ Kim Cúc (vợ NSND Năm Châu), cố nghệ sĩ Trần Văn Trạch…, cùng

» Read more
1 2 3 4