Nguyễn Chí Thiện Paltalk (Feb 27 2002) toi ac HCM va DCSVN, trả lời những câu hỏi

Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện lần đầu tiên trên diễn đàn internet Paltalk, vào ngày sinh nhật của ông February 27, 2002.

Nguyễn Chí Thiện Paltalk (Feb 27 2002) trả lời những câu hỏiCooking
Measurements
Cooking Measurements