Lam Sanh Xuan Nuong (Cai Luong Truoc 1975) – Ngoc Giau, Bach Tuyet, Huu Phuoc, Phuong An

//https://www.youtube.com/watch?v=x9aYvVlyEkU Lâm-Sanh Xuân-Nương, một chuyện cổ tích bình dân rất được truyền tụng khắp nhân gian. Một cốt truyện gồm đủ Trung, Hiếu, Tình, Nghĩa, gợi thương cảm lòng người và muôn đời sáng ngời trong vần thơ tiếng nhạc của đời sau. Xuân Nương, tiêu biểu của hạng nàng dâu nhẫn nhục thương chồng nên riêng mình cam chịu

» Read more