Hoa Dia Nguc (Flowers from Hell/Hoa Địa Ngục) – Hoang Oanh, Nguyen Chi Thien

Hoa Địa Ngục

►Album Ngam Tho : Hoa Dia Nguc – Hoang Oanh

►Tracklist:
01 – Hong Van & Nguyen Chi Thien – Cuoc doi nha tho Nguyen Chi Thien.
02 – Nguyen Chi Thien – Gioi thieu bai tho.
03 – Hoang Oanh – Trai tim hong.
04 – Hong Van – Gioi thieu bai tho.
05 – Hoang Oanh – Co nguoi me.
06 – Nguyen Chi Thien – Gioi thieu bai tho.
07 – Hoang Oanh – Mot dem thuc trang.
08 – Nguyen Chi Thien – Gioi thieu bai tho.
09 – Hoang Oanh – Ta van tin vang trang.
10 – Nguyen Chi Thien – Gioi thieu bai tho.
11 – Hoang Oanh – Neu mot ngay mai.
12 – Hong Van – Gioi thieu bai tho.
13 – Hoang Oanh – Dem nam nghe tieng mua roi.
14 – Nguyen Chi Thien – Gioi thieu bai tho.
15 – Hoang Oanh – Nha tho oi!.
16 – Hong Van – Gioi thieu bai tho.
17 – Hoang Oanh – Lau lam roi.
18 – Nguyen Chi Thien – Gioi thieu bai tho.
19 – Hoang Oanh – Ngay Xuan toi.
20 – Nguyen Chi Thien – Gioi thieu bai tho.
21 – Hoang Oanh – Nhung manh mong tinh.
22 – Nguyen Chi Thien – Gioi thieu bai tho.
23 – Hoang Oanh – Thoat khoi noi nguc tu cong san.w
24 – Hong Van – Gioi thieu bai tho.

Nguyễn Chí Thiện và Hoa Địa Ngục

Với giọng ngâm của Hoàng Oanh, và lời giới thiệu của Hồng Vân và Nguyễn Chí Thiện.Cooking
Measurements
Cooking Measurements