NguyễnChíThiện : Địa ngục BẮCKỲ trước 30-4-1975

Thơ Nguyễn Chí Thiện

4:26 “Cộng sản HCM nó kiểm tra chặc chẽ lắm, không thể nào chống đối lại được, tôi khẳng định như vậy, không có ai có thể chống lại một chế độ nó hà khắc đến như vậy, nó kiểm soát chặc chẽ đến như vậy, cho nên cộng sản nó không sợ nhân dân lật đổ đâu, Mỹ Pháp nó không sợ kìa, thế nhưng có một thứ nó sợ, có một thứ nó sợ, cho nên nó phải bắt, đấy là tiếng nói, báo chí, đài phát thanh, các thứ trong tay Đảng cả, thế nhưng mà hàng triệu tiếng nói thì thầm với nhau, bàn tán với nha, ca cẩm, oán thán chế độ thì nó ảnh hưởng đến lớp trẻ, ảnh hưởng lan rộng ra, ngăn trở cái việc ngu dân, cứ so sách chế độ đang sống với chế độ thời tây chẳng hạn, những người già, người đứng tuổi hay có cái lối như vậy, thì hàng triệu tiếng nói như vậy, nó không kiểm tra được, chỉ có cái đó là nó sợ, chính vì nó sợ như vậy, cho nên nó mới gọi bỏ tù tiếng nói.” (Nguyễn Chí Thiện)

Tưởng Nhớ Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện 1939 – 2012

Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện qua đời tại Santa Ana ngày 02-10-2012 thọ 73 tuổi.Cooking
Measurements
Cooking Measurements