Tu Tru Nhac Vang – Duy Khanh – Che Linh – Nhat Truong – Hung Cuong – Thu Am Truoc 1975

Tứ Trụ Nhạc Vàng – Duy Khánh – Chế Linh – Nhật Trường – Hùng Cường – Thu Âm Trước 1975 304,076 533 98 Published on Jan 14, 2015 Bốn giọng ca bất hủ trước và đầu 1975 Duy Khánh,Hùng Cường,Nhật Trường,Chế Linh. //http://www.youtube.com/watch?v=0xuw-2Kfvlc

» Read more
1 2