Xa Lo Khong Den – Thanh Nga, Hoai Trung,..

//https://www.youtube.com/watch?v=iqyDitKb4gQ

//http://www.youtube.com/watch?v=ZSusjyb12qY
Xa lộ Không Đèn, Phim , Diễn viên Thanh Nga, Hoài Trung..

Đạo diễn Hoàng Anh Tuấn,âm nhạc: Y Vân, ca sĩ Phương Dung
Diển viên : Thanh Nga, ca sĩ Hoài Trung, Cố NSND Năm Châu, cố nghệ sĩ Túy Hoa, cố nghệ sĩ Kim Cúc (vợ NSND Năm Châu), cố nghệ sĩ Trần Văn Trạch…, cùng ca sĩ Trang Thanh Lan, Tâm Phan, nghệ sĩ cải lương Dũng Thanh Lâm, danh hài Phi Thoàn…Cooking
Measurements
Cooking Measurements