Bo Vo – Thanh Nga, Thanh Duoc, Huu Phuoc, Ngoc Giau, Viet Hung

Thanh Nga vai Lài
Thành Được vai Trọng
Ngọc giàu vai Oanh
Hữu Phước vai Minh
Việt Hùng vai Ông Hai
Ngọc Nuôi vai Cô Sáu
Kim Quang vai Cặp Rằng
Thúy Lan vai Hồng
Bé Hương Lan vai Bé Nghĩa
Kim Giác – Thanh Lê – Bạch NgaCooking
Measurements
Cooking Measurements