TRƯỜNG VŨ *** Tuyen tap nhac linh – Truong Vu

tintucbay.com | tintucnow.com | • Tuyển Tập Nhạc Lính ”Trường Vũ”

  1.Mười Sáu Trăng Tròn (0:00)
  2.Giã Từ Vũ Khí (5:24)
  3.Lời Tình Viết Vội (11:16)
  4.Kỷ Niệm Một Mùa Hè (16:58)
  5.Người Em Xóm Đạo (22:00)
  6.Viết Từ KBC (27:43)
  7.Lính Xa Nhà (32:46)
  8.Lời Kẻ Đăng Trình (37:02)
  9.Ngoại Ô Buồn (42:28)
  10.Vọng Gác Đêm Sương (48:45)
  11.Thị Trấn Về Đêm (54:11)
  12.Trăng Tàn Trên Hè Phố (58:42)
  13.Mười Năm Tái Ngộ (1:03:59)
  14.Rừng Lá Thấp (1:09:56)
  15.Tuyết Trắng (1:15:12)
  16.Cảm Ơn (1:20:56)

  eatoutbay.com | crystalnaildesign.com | beautysalonbay.com | nailandhairdirectory.com | nailsalonbay.com | worldsaving.net | worldsaving.org | wkmg.net | wmfe.net | cooking bank.com | cookinguy.com | foodvannet.com | foodnetbay.com |