Truong Vu – Nhung bai hat hay nhat

https://www.youtube.com/watch?v=FcywjOMdV7Y

//http://www.youtube.com/watch?v=Gn229ozlgSI

Trường Vũ – Những Bài Hát Hay Nhất