Thieu Nien Do Than 1997

[Movie 1997] Thần Bài 3 – Thiếu Niên Đỗ Thần (Lê Minh, Viên Vịnh Nghi)

Tên phim: Thiếu niên Đỗ Thần
_ Diễn viên: Lê Minh, Viên Vịnh Nghi, Trần Tiểu Xuân, Ngô Trấn Vũ, Lương Vịnh Kỳ, Chung Cảnh Huy
_ Năm sản xuất: 1997
_ Quốc gia: Hong KongCooking
Measurements
Cooking Measurements