Hong Truong Phi Long 1990

Hồng Trường Phi Long – The Dragon From Russia (Lồng Tiếng)
Diễn viên : Hứa Quan Kiệt , Trương Mạn Ngọc , Ngô Gia Lệ….

Năm SX : 1990Cooking
Measurements
Cooking Measurements