Ai Van: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”

Bài hát: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” Biểu diễn: ca sĩ Ái Vân (1982 – Liên Xô) ВИА Голубые Гитары и Ай Ван – Вьетнам, Хо Ши Мин (1982) Soviet band Blue Guitars and Vietnamese singer Ai Van – Vietnam Ho Chi Minh (1982) Song name in Vietnamese: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại

» Read more