Ai Van: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”

Bài hát: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
Biểu diễn: ca sĩ Ái Vân (1982 – Liên Xô)

ВИА Голубые Гитары и Ай Ван – Вьетнам, Хо Ши Мин (1982)
Soviet band Blue Guitars and Vietnamese singer Ai Van – Vietnam Ho Chi Minh (1982)

Song name in Vietnamese: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.Cooking
Measurements
Cooking Measurements