Ngoi Nha Ma – Thanh Nga, Thanh Duoc, Huu Phuoc, Ngoc Giau

Ngôi Nhà Ma – Tuồng Nổi Tiếng Trước Năm 1975 là vở tuồng từng thu hút được nhiều chú ý vào thời điểm đó nay đã tái hiện lại.
Thanh Nga, Thành Được, Ngọc Giàu, Út Trà Ôn, Hữu Phước, Thanh Hương….

NGÔI NHÀ MA

Tác Giả: Thiếu Linh

THÀNH PHẦN NGHỆ SĨ:

Út Trà Ôn …vai… Ông Long
Thành Được …vai… Chương
Thanh Nga …vai… Hường
Thanh Hương …vai… Thúy
Hữu Phước …vai… Tâm
Ngọc Giàu …vai… Hạnh
Kim Quang …vai… Tàng
Thanh Lệ …vai… Bông
Liễu Thuận …vai… Lụa
Bảo Quốc …vai… Giao cơmCooking
Measurements
Cooking Measurements