Liên khúc lô tô đón Xuân Giáp Ngọ 2014

http://www.youtube.com/watch?v=5Z8PT6L6Jgc