Hài Tết 2014 – Tám Trời Ơi – Hồng Vân ft Bảo Quốc

http://www.youtube.com/watch?v=bloBEDplhzI