Hai Phia Chan Troi (Done)

Đạo diễn: NSƯT TRẦN QUỐC TRỌNG, VŨ TRƯỜNG KHOA
Kịch bản: TRẦN HOÀI VĂN
Phỏng tác từ truyện ngắn MÀU CỦA TUYẾT
Biên tập: TRẦN THÙY LINH
Chỉ đạo sản xuất: ĐỖ THANH HẢI
Quay phim: HOÀNG TÍCH THIỆN, NGHIÊM BÁ HOÀI, NGUYỄN VIỆT THẮNG
Họa sĩ: ĐẶNG TRỌNG TUẤN
Âm thanh: XUÂN PHƯƠNG, ĐỨC PHƯƠNG
Âm nhạc: Nhạc sỹ LÊ ANH DŨNG
Dựng phim: NGUYỄN PHƯƠNG NGA, NGUYỄN ÁNH TUYẾT
Đồ họa: XUÂN PHI
Kỹ xảo hình ảnh: SONG NGƯ TV
Tổ chức sản xuất: LAN PHƯỢNG, TÚ LAN
Phụ trách diễn viên nước ngoài: VANNESSA GENDRON

Với sự tham gia của các diễn viên:
NSƯT MẠNH CƯỜNG…………………..Lê
XUÂN BẮC……………………………….­…Minh
KIỀU THANH……………………………..­..Hường
KIỀU ANH……………………………….­….Liên
VI CẦM……………………………….­……..Phương
DIAMEN ODESS GILLETT………………Pavel
NSƯT LÊ VY……………………………….T­ình
LÂM VISSAY…………………………….­…Mạnh
QUỲNH HOA……………………………….­Lan
IRINA ZABRODINA JORGENSEN……..Marta
Cháu GIANG THANH……………………..Tomek
TATIANA EVONUK………………………..Natas­ha
ANDREA AYBAR CAMONA…………….Landaria
NSƯT NGỌC THOA……………………….mẹ Minh
NSƯT MINH CHÂU………………………..Liễu
NSƯT QUỐC TRỊ…………………………..MịchCooking
Measurements
Cooking Measurements