Pham Cong Cuc Hoa

Phạm Công Cúc Hoa

Happy New Year!
Pham Cong Cuc Hoa http://www.youtube.com/watch?v=L6h3vVCGAy8
Pham Cong Cuc Hoa http://www.youtube.com/watch?v=CwXnQH-pno4 Cải lương: PHẠM CÔNG CÚC HOA Các nghệ sĩ tham gia: Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Tòng, Thanh Loan, Thanh H...
Pham Cong Cuc Hoa 1989 http://www.youtube.com/watch?v=vnpC4affHZI Phim kinh điển: PHẠM CÔNG CÚC HOA ( 1989) Full Lý Hùng vai Phạm Công. Diễm Hương....Cúc Hoa Công Hậu....
Tieu Anh Phung https://www.youtube.com/watch?v=VgeKKf2Mmwo Tiêu Anh Phụng - Tron Tuong - Minh Vương, Mỹ Châu, Lệ Thuỷ, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Kim Ngọc, Cải L...