DAI PHAT THANH: Dai phat thanh Viet Nam truoc 1975

Đài Phát Thanh Việt Nam Trước 1975 – Nhạc Chọn Lọc

Chương Trình nhạc chọn lọc phát trên đài phát thanh Việt Nam trước 1975 tại Sài Gòn

Hà Thanh, Nhật Trường — Thu Tím Là Vàng — Vân Tùng
Phương Dung – Những Đồi Hoa Sim — Dũng Chinh
Hà Thanh – Đêm Tàn Bến Ngự – Dương Thiệu Tước
Lệ Thanh – Hãy Yêu Tôi — Y Vân
Hà Thanh – Trước Giờ Tạm Biệt — Hoài An
Phuong Dung – Buon Trong Ky Niem – Trúc Phương
Hong Phuc – Chieu Len Ban Thuong – Lê DinhCooking
Measurements
Cooking Measurements