One comment

 • phimonline

  Album Giao Linh – Sơn Ca 6 (Pre 75)
  1.Lời Giới Thiệu Băng Nhạc – Tú Trinh
  2. Ai Về Sông Tương – Giao Linh
  3. Nhớ Một Người – Giao Linh
  4. Chiều Tha Hương – Giao Linh
  5. Bóng Nhỏ Đường Chiều – Giao Linh
  6. Tan Tác – Giao Linh
  7. Sầu Gieo Cung Oán – Giao Linh
  8. Thà Đừng Quen Nhau – Giao Linh
  9. Chuyến Tàu Hoàng Hôn 2 – Giao Linh
  10. Giấc Ngủ Cô Đơn – Giao Linh
  11. Tiễn Người Đi – Giao Linh
  12. Ngày Trở Về – Giao Linh
  13. Niềm Đau Dĩ Vãng – Giao Linh
  14. Hai Lối Mộng – Giao Linh
  15. Ngày Em Hai Mươi Tuổi – Giao Linh
  16. Chiều Mưa Biên Giới – Giao Linh
  17. Qua Xóm Nhỏ – Giao Linh
  18. Tình Anh Lính Chiến – Giao Linh
  19. Sầu Lẻ Bóng – Giao Linh