PHƯƠNG DUNG, THANH TUYỀN *** Những tình khúc hay nhất

1. Bông cỏ may – phương dung
2. Ai khổ vì ai – thanh tuyền
3. Con đường xưa em đi – phương dung
4. giọt lệ sầu – thanh tuyền
5. Qua cơn mê – phương dung
6. giã từ kỷ niệm – thanh tuyền
7. Giã từ – phương dung
8. đừng hỏi tại sao – thanh tuyền
9. Ngày xưa em nói – phương dung
10. chuyện hai người – thanh tuyền
11. Hai người tâm sự – phương dung
12. Tâm sự chúng mình – thanh tuyền
13. Kể chuyện trong đêm – phương dung
14. Phút cuối – thanh tuyền
15. Gió chuyển mùa thương – phương dung
16. Trên bến sông buồn – thanh tuyền
17. Nhạt nắng – phương dung
18. kiếp nghèo – thanh tuyền
19. Sương lạnh chiều đông – phương dung
20. mấy nhịp cầu tre – thanh tuyềnCooking
Measurements
Cooking Measurements