[Lồng Tiếng] Ỷ Thiên Đồ Long Ký [Hài - Võ Thuật HK]
Diễn Viên: Lý Liên Kiệt, Hồng Kim Bảo, Trương Mẫn, Khưu Thục Trinh…

Thể Loại: Hài – Võ Thuật