Ve Tham Tay Do

Vê thăm TÂY ĐÔ Cần Thơ (Phóng Sự)

Diễn Đọc: Tú Trinh

Cầu Cần Thơ
Bến Ninh Kiều
Vườn Cây Ăn Trái
Khu Du Lịch Phù Sa
Đình Bình Thủy
Khu Vực Văn Hóa Thới Mỹ
Vườn Cò Bằng Lăng
Nhà Hàng NỗiCooking
Measurements
Cooking Measurements