One comment

 • phimonline

  01. [00:01] Tuổi Đá Buồn
  02. [5:06] Tôi Ru Em Ngủ
  03. [8:28] Hạ Trắng
  04. [12:20] Để Gió Cuốn Đi
  05. [15:48] Một Cõi Đi Về
  06. [20:26] Ca Dao Mẹ
  07. [26:08] Còn Tuổi Nào Cho Em
  08. [30:18] Tình Nhớ
  09. [35:53] Chiều Một Mình Qua Phố
  10. [40:37] Uớt Mi
  11. [47:27] Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên
  12. [53:46] Ru Em Từng Ngọn Xuân Nồng
  13. [58:13] Biết Đâu Cội Nguồn
  14. [1:02:48] Biển Nhớ
  15. [1:07:39] Cỏ Xot Xa
  16. [1:11:50] Phôi Pha
  17. [1:15:56] Ở Trọ
  18. [1:18:48] Chiếc Lá Thu Phai
  19. [1:24:13] Xin Cho Tôi
  20. [1:30:05] Đóa Hoa Vô Thường
  21. [1:40:02]Tình Xa
  22. [1:45:24] Ru Ta Ngậm Ngùi
  23. [1:51:17] Nhin Những Mùa Thu Đi
  24. [1:5:44] Mưa Hồng
  25. [1:59:37] Gia Tài Của Mẹ