Tinh tham duyen que va nhung tuyet pham ve que huong • Tình thắm duyên quê và những tuyệt phẩm về quê hương

  1. Thương quá Việt Nam – NS Phạm Thế Mỹ (CS: Tốp ca)
  2. Rước tình về với quê hương – NS Hoàng Thi Thơ (CS: Duy Khánh – Hương Lan)
  3. Rạng đông trên quê hương Việt Nam – NS Phạm Thế Mỹ (CS: Giang Tử)
  4. Tàu về quê hương – NS Hoàng Thi Thơ (CS: Elvis Phương – Dalena)
  5. Về quê ngoại – NS Hàn Châu (CS: Quang Lê)
  6. Đường về hai thôn – NS Phạm Thế Mỹ (CS: Quách Thành Danh)
  7. Lối về xóm nhỏ – NS Trịnh Hưng (CS: Elvis Phương)
  8. Lúa mùa duyên thắm – NS Trịnh Hưng (CS: Tuấn Cường – Tuyết Lan)
  9. Nắng lên xóm nghèo – NS: Phạm Thế Mỹ (CS: Elvis Phương – Ái Vân)
  10. Duyên quê – NS: Hoàng Thi Thơ (CS: Minh Hòa)
  11. Tình thắm duyên quê – NS: Trúc Phương (CS: Phi Nhung)
  12. Chiều đồng quê – NS: Khánh Băng (CS: Thái Châu – Hạ Vy)
  13. Chung vầng trăng đợi – NS: Hoàng Phương (CS: Long Nhật)
  14. Gạo trắng trăng thanh – NS: Hoàng Thi Thơ (CS: Quang Bình – Trang Thanh Lan)
  15. Trăng về thôn dã – NS: Hoài An (CS: Thùy Trang)
  16. Tôi vẫn nhớ – NS: Ngân Giang (CS: Thái Châu – Hương Lan)
  17. Cây cầu dừa – NS: Hàn Châu (CS: Ngọc Sơn)
  18. Chuyến đò quê hương – NS: Vy Nhật Tảo (CS: Hương Lan)
  19. Hình bóng quê nhà – NS: Thanh Sơn (CS: Hương Lan)
  20. Nhạt nắng – NS: Y Vân (CS: Ái Xuân)
  21. Nối lại tình xưa – NS: Ngân Giang (CS: Nguyễn Đoàn – Ngọc Nhung)
  22. Quên cây cầu dừa – NS: Vinh Sử (CS: Quốc Đại)
  23. Thương nhớ quê nhà – NS: Hàn Châu (CS: Hương Lan)
  24. Quê hương tình yêu và tuổi trẻ – NS: Quốc Dũng (CS: AC&M)

  eatoutbay.com | crystalnaildesign.com | beautysalonbay.com | nailandhairdirectory.com | nailsalonbay.com | worldsaving.net | worldsaving.org | wkmg.net | wmfe.net | cooking bank.com | cookinguy.com | foodvannet.com | foodnetbay.com |