Tieu Ngao Giang Ho II (1991)

Bộ Phim: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 – Lý Liên Kiệt Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, tiếng Anh: Swordsman II) là một bộ phim Hồng Kông của đạo diễn.

Tiếu ngạo giang hồ 2 – Diễn viên : Lý Liên Kiệt, Lâm Thanh Hà .
//http://www.youtube.com/watch?v=0IyYTR7LcKA

Tiếu Ngạo Giang Hồ II – Swordsman II (1991)Cooking
Measurements
Cooking Measurements