Tieu Anh Phung

Tiêu Anh Phụng – Tron Tuong – Minh Vương, Mỹ Châu, Lệ Thuỷ, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Kim Ngọc,
Cải Lương – Vọng Cổ – Tân Cổ – Giao Duyên
77,714

Published on Sep 23, 2014

Tiêu Anh Phụng

Công Cháu Ngọc Dung cải nam trang đi săn bắn, kết bằng hữu với nữ tướng Tiêu Anh Phụng và mời nàng về triều. Nơi đây, nàng được vua sắc phong Nguyên soái và ban lịnh tứ hôn với Hoàng tử. Sự có mặt của Tiêu Anh Phụng làm trở ngại mưu định đoán ngôi vua của bọn gian thần, nên viên Thừa tướng đương trào âm mưu cho người giả mang thư của nàng về núi gọi thuộc hạ kéo binh về triều làm loạn.

Vì quá nóng nảy, Tiêu Anh Phụng giết nhân chứng khi đối chất nên bị vua kết án tử, quá căm hận, nàng gây náo loạn triều đình rồi về rừng xanh tiếp tục làm thảo khấu.

Thừa cơ hội, Thừa tướng cướp ngôi, nhưng cay đắng sanh trái ngọt. Con gái ông ta lại là người trung nghĩa ra tay giải thoát nhà vua rồi vào chùa quy y thí phát.

Công cháu và Hoàng tử tìm Tiêu Anh Phụng để cùng nhau về phục nghiệp. Bọn gian thần đền tội, người trung nghĩa được minh oan.

Hoàng cung rộn ràng tiếng pháo mừng ngày hôn lễ của Hoàng tử và trang nữ kiệt anh thư Tiểu – Anh – Phụng.

Diễn viên: Minh Vương, Mỹ Châu, Lệ Thuỷ, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Kim Ngọc, Diệp Lang, Phương Bình, Văn Chung, Thanh Việt, Kim Quang.

Soạn giả: Hoàng Loan

Đạo diễn: Loan Thảo

Cổ nhạc: Văn Vĩ, Năm Cơ, Hai ThơmCooking
Measurements
Cooking Measurements