Tiếng Anh Thương Mại: Tại Sân Bay – Chào Tạm Biệt

Tiếng Anh Thương Mại

 

Tại Sân Bay

 

Chào Tạm Biệt
[sc_embed_player fileurl=”http://mpegmedia.abc.net.au/ra/vietnamese/ell/efb/vn_efb_26.mp3″]

 

do Đài Úc Châu thực hiện

PLACE YOUR ADS HERE!

Leave a Reply