Thieu Lam Vo Vuong (Shaolin King Wu)

Thiếu Lâm Võ Vương – Shaolin King Wu 2004

thieu-lam-vo-vuong-shaolin-king-wu-2004

Đạo diễn: Trần Khắc Chân
Diễn viên: Ngô Kinh (Đàm Chí), Pháp Đề Mạch Nhã Kỳ (Tiểu Ni), Huỳnh Dịch (Âu Nữ), Vương Cơ, Vu Hải, Thuần Vu San San (Tam Cước)
Quốc Gia: Tau
Thời lượng: 22 tập
Năm phát hành: 2004 
Thuyet MinhCooking
Measurements
Cooking Measurements