Tay Trong Tay 217+218

Happy New Year!
01 & 02 http://www.youtube.com/watch?v=Vg4reCFUWDI
03 http://www.youtube.com/watch?v=zEV3E-d3mSM
02 http://www.youtube.com/watch?v=UOZ54RPBKa0
Ngoc Lan (Mua – Vet Thuong) https://youtu.be/cQCfTjTokik 1,758,686 views 2,892 596 Published on Mar 21, 2015 Những Tình Khúc Bất Hủ Của Danh Ca Ngọc Lan 1. Mưa trên Bi...