One comment

 • phimonline

  1. Đón xuân này nhớ xuân xưa – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung
  2. Căn nhà màu tím – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung
  3. Đam mê – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung
  4. Lính xa nhà – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung
  5. Những chuyến xe trong cuộc đời – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung
  6. Đưa em vào hạ – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung 32:16
  7. Cám ơn – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung 38:10
  8. Chuyến xe lam chiều – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung
  9. Giờ tý canh 3 – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung
  10. Liên khúc nhẫn cưới – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung
  11. Ngày vui hai đứa – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung
  12. Thành phố buồn – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung
  13. Tình nghèo – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung
  14. Hai đứa nghèo – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung
  15. Hình bóng quê nhà – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung
  16. Trả nhẫn kim cương – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung
  17. Phận bạc – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung
  18. Vì trong nghịch cảnh – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung
  19. Viết thư tình – Mạnh Quỳnh – Phi Nhung