Sương Trắng Miền Quê Ngoại – Duy Khánh

Shared by FoodVannet.com

Sương Trắng Miền Quê Ngoại – Duy Khánh
21,845 views 32 likes 14 dislikes
Music in this video,
Listen ad-free with YouTube Premium
Song: Sương Trắng Miền Quê Ngoại
Artist: Duy Khánh
Album: Lính Và Đời Lính
Licensed to YouTube by [Merlin] Lang Van Inc (on behalf of Trường Sơn – Duy Khánh)Cooking
Measurements
Cooking Measurements