Phat Loc Dau Nam

Paris By Night 110 DVD9 part1_ Phát lộc đầu năm

Paris By Night 110 DVD9 phần 1 nằm trong tuyển tập Paris by night số 110 mang tựa đề phát “lộc” đầu năm với sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng như Hoài Linh, Chí Tài, Bảo Quốc, Ngọc Ngạn…. mang đến một chương trình chào xuân 2014 ấm áp nghĩa tìnhCooking
Measurements
Cooking Measurements