Nua Doi Huong Phan – Phuong Lien, Thanh Kim Hue, Ngoc Giau, Thanh Tong, Thanh Sang, Bao Quoc,…

//http://www.youtube.com/watch?v=G1Xjj3J64RE

Với các thành phần Nghệ Sỹ :
Phượng Liên, Thanh Kim Huệ, Ngọc Giàu, Thoại Miên, Chí Minh,
Thanh Tòng, Thanh Sang, Phương Quang, Bảo Quốc, Huỳnh Minh

Happy New Year!
San Hau – Thanh Nga, Huu Phuoc, Ngoc Giau, Phuong Lien http://www.youtube.com/watch?v=h0Jr35iWthY Thanh Nga - San Hau - Huu Phuoc Ngoc Giau Phuong Lien - San Hau
Tieu Anh Phung https://www.youtube.com/watch?v=VgeKKf2Mmwo Tiêu Anh Phụng - Tron Tuong - Minh Vương, Mỹ Châu, Lệ Thuỷ, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Kim Ngọc, Cải L...
Bao Cong Xu An Tran The My https://www.youtube.com/watch?v=qrX8ZS1uCKU Bao công xử án Trần Thế Mỹ - Truoc 1975 - Cai Luong - Tấn Tài, Phượng Liên, Dũng Thanh Lâm, Kim Ngọc ....