Nua Doi Huong Phan – Phuong Lien, Thanh Kim Hue, Ngoc Giau, Thanh Tong, Thanh Sang, Bao Quoc,…

Nails and Spa | Nail Arts | Nail Salons | Cosmetic Surgery | World Saving | World Trading | World P... Surgery | World of Cooking | Movie Trailers |

How to make money from your blog - WordPress Tips & Tricks - wpSurgery.com
Many cool nail design ideas - Crystal Nail Design - CrystalNailDesign.com

//http://www.youtube.com/watch?v=G1Xjj3J64RE

Với các thành phần Nghệ Sỹ :
Phượng Liên, Thanh Kim Huệ, Ngọc Giàu, Thoại Miên, Chí Minh,
Thanh Tòng, Thanh Sang, Phương Quang, Bảo Quốc, Huỳnh Minh

FFVN 37 http://www.youtube.com/watch?v=89C0ns8XSbw
Tuyet Pham Vang HoangOanh ThanhThuy ThanhTuyen HuongLan http://www.youtube.com/watch?v=srIHIkmUi3I
Lộc Đỉnh Kí – Vi Tiểu Bảo – Châu Tinh Trì http://www.youtube.com/watch?v=DyawDThNOew
Nhung ca khuc hay nhat cua Y Lan http://www.youtube.com/watch?v=uXs_iC4EXJ4 Những ca khúc hay nhất của Ý Lan