Những tuyệt phẩm tân cổ giao duyên hay nhất về Miền Tây Nam Bộ

http://www.youtube.com/watch?v=I8NJ6aUqw08