http://www.youtube.com/watch?v=dbOcV6PEVSs

Những tuyệt phẩm hay nhất của ca sĩ Nguyễn Hưng