Những ca nhạc sĩ trước 75 sau 30 năm bây giờ ở đâu, ra sao ? Phần 1

[jwplayer mediaid=”8155″]

Những ca nhạc sĩ trước 75 sau 30 năm bây giờ ở đâu, ra sao ? Phần I
Chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống, do Trường Kỳ thực hiện. 2005
Copyright: GiacNguMo – GNMCooking
Measurements
Cooking Measurements