TRUNG HẬU *** Những ca khúc Quê Hương hay nhứt của Trung Hậu [Vol.2]

http://www.youtube.com/watch?v=sdPCAEM09O8