One comment

 • phimonline

  1. Đường trần lá đổ
  2. Hoa nở về đêm
  3. Xin thời gian qua mau
  4. Ngoại ô buồn
  5. Giấc ngủ cô đơn
  6. Xe hoa một chiếc
  7. Những đóm mắt hỏa châu
  8. Hoa nhớ thương ai
  9. Xa lộ không tên
  10. Thành phố buồn
  11. Tình sầu biên giới
  12. Hai mùa mưa
  13. Trăng thanh bình
  14. Về đâu mái tóc người thương
  15. Từ đó em buồn
  Những Tình Khúc Nhạc Vàng Thu Âm Trước 1975
  Nhạc Vàng Plus