DAN NGUYEN: Những Ca Khúc Hay Nhất Của_Đan Nguyên

http://www.youtube.com/watch?v=CDRE_zVi0oM