One comment

 • phimonline

  1. Tình nhỏ mau quên – Hương Thủy, Quang Lê
  2. Thương thầm – Hương Thủy
  3. Hoài cổ – Hương Thủy
  4. Trên dòng sông gái – Hương Thủy
  5. Chuyện người con gái – Hương Thủy
  6. Nhà anh nhà em – Hương Thủy, Quang Lê
  7. Hồn quê – Hương Thủy
  8. Thương nhớ cậu hai – Hương Thủy
  9. Em về miệt thứ – Hương Thủy
  10. Hoài niệm cố hơng – Hương Thủy