DAN NGUYEN: Nhung ca khuc hay nhat cua Dan Nguyen (Solo 2)

Những ca khúc hay nhất của Đan Nguyên (Solo 2)

00:00 Nhớ nhau hoài
04:02 Mùa xuân đó có em
08:35 Tôi chưa có mùa xuân
11:58 24 giờ phép
15:53 Trên bốn vùng chiến thuật
20:12 Đường về quê hương
24:37 Giã từ
29:05 Gặp nhau làm chi
33:30 Linh hồn tượng đá
38:17 Lá thư trần thế
43:41 Giọt lệ sầu
46:19 Tình như mây khói
50:22 Tôi vẫn cô đơn
54:25 Lời đắng cho cuộc tình
59:27 Lời cuối cho người tình phụ
01:04:32 Tôi vẫn không quên
01:08:54 Tôi đưa em sang sông
01:13:22 Thuở ấy có emCooking
Measurements
Cooking Measurements