NGỌC LAN *** Những Ca Khúc Buồn Và Tâm Trạng Nhất Của NGỌC LAN

http://www.youtube.com/watch?v=TUdU9kyp8tw